Ξεκίνησε χθες Παρασκευή 18/02 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα  για  25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr). Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά σήμερα στις 16:00 και λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.

Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, αλλά και η παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους Δήμους και τις Περιφέρειες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αφορά στην απασχόληση συνολικά 25.000 ωφελούμενων, εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής και λοιπούς φορείς, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:

  • Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού)

  • Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)

  • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)

  • Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %)

Το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνει συνολικά 262 θέσεις για φορείς του Νομού Πιερίας. Αυτές αναλυτικά έχουν ως εξής:

Δήμος Δίου – Ολύμπου (48 θέσεις συνολικά)

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 26 θέσεις
ΥΕ Βοηθών Ηλεκτροσυγκολλητών – 1 θέση
ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 10 θέσεις
ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού – 8 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών – 1 θέση
ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας – 1 θέση
ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Δ+Ε κατηγορίας – 1 θέση

Δήμος Κατερίνης (147 θέσεις συνολικά)

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Ξυλουργικών Εργασιών – 1 θέση
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών – 15 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Υδραυλικών Εργασιών – 2 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 62 θέσεις
ΥΕ Βοηθών Ασφαλτοστρώσεων – 2 θέσεις
ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών – 2 θέσεις
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων – 3 θέσεις
ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 20 θέσεις
ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων / Κοινωνικών Επιμελητών – 8 θέσεις
ΔΕ Μαγείρων – 1 θέση
ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας – 4 θέσεις
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων – 1 θέση
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων – 6 θέσεις
ΤΕ Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας – 2 θέσεις
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 1 θέση
ΤΕ Λογιστικής / Οικονομικού / Οικονομικού Λογιστικού – 2 θέσεις
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση
ΤΕ Νοσηλευτών – 1 θέση
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών – 2 θέσεις
ΠΕ Γεωπόνων – 1 θέση
ΠΕ Δασκάλων Ειδικής Αγωγής – 1 θέση
ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού 1 θέση
ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικής / Οικονομικού Λογιστικού – 2 θέσεις
ΠΕ Πληροφορικής – 1 θέση
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 2 θέσεις
ΠΕ Φυσικής Αγωγής – 1 θέση
ΠΕ Ψυχολόγων – 1 θέση
ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση

Δήμος Πύδνας – Κολινδρού (28 θέσεις συνολικά)

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 8 θέσεις
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων – 1 θέση
ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 8 θέσεις
ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων / Κοινωνικών Επιμελητών – 4 θέσεις
ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας – 3 θέσεις                                                  ΔΕ Μαγείρων – 1 θέση
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών – 1 θέση
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών – 1 θέση
ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού – 3 θέσεις
ΠΕ Νοσηλευτών – 2 θέσεις
ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση                                                     Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος (5 θέσεις συνολικά)

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (34 θέσεις συνολικά)
ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό – 2 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών – 1 θέση
ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 1 θέση
ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού – 10 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής – 2 θέσεις
ΠΕ Γεωπόνων – 4 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού – 5 θέσεις
ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικής / Οικονομικού Λογιστικού – 3 θέσεις
ΠΕ Περιβάλλοντος – 1 θέση
ΠΕ Πληροφορικής – 2 θέσεις
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 3 θέσεις

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με 132 εκατ. ευρώ και από πόρους του ΟΑΕΔ με 56,6 εκατ. ευρώ και έχει δύο σκέλη: α) την απασχόληση των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργων για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ κλπ. και β) την παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε 11 στοχευμένες θεματικές ενότητες, που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, συνιστώντας μια ολοκληρωμένη ενεργητική πολιτική απασχόλησης, η οποία θα βοηθήσει στην εργασιακή ένταξη των ανέργων.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Με το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα προσληφθούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).

Το σύνολο των ωφελούμενων του προγράμματος θα ενισχύσει σημαντικά τη λειτουργία των φορέων υποδοχής μέσα από 170 διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες. Ειδικότερα με το νέο πρόγραμμα προσφέρονται στους φορείς υποδοχής 20 ειδικότητες για ανέργους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (π.χ. εργασίες καθαριότητας, εργασίες πρασίνου κ.α.), 53 ειδικότητες για ανέργους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. διοικητικά/λογιστικά, οδηγοί, φύλακες κ.α.), 37 ειδικότητες για ανέργους τεχνολογικής εκπαίδευσης (π.χ. πληροφορικής, βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές κ.α.) και 60 ειδικότητες για ανέργους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (π.χ. μηχανικών, δασολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.α.).

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε:  «Ένα νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας έρχεται να ενισχύσει τους Δήμους, ιδιαίτερα εκείνους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, αλλά και τις Περιφέρειες και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Αυτή τη φορά δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα αντικείμενα κατάρτισης των συμμετεχόντων, που μαζί με την κοινωφελή εργασία τους, θα αναβαθμίσουν την ικανότητά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας».

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε«Ο ΟΑΕΔ είναι έτοιμος, με τεχνογνωσία και εμπειρία, να υλοποιήσει άμεσα και αποτελεσματικά ένα ακόμα πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης που θα δώσει τη δυνατότητα σε 25.000 ωφελούμενους που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κατηγορίες ανέργων να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και νέες δεξιότητες».

Πηγή: pierianews.gr