Το πρώτο σύστημα αποθήκευσης Grid Storage System (GriStoS) εγκαταστάθηκε και τέθηκε επιτυχώς σε λειτουργία στην Αττική.

Πρόκειται για σύστημα αποθήκευσης και δυναμικής διαχείρισης ενέργειας, το οποίο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια από την επιστημονική ομάδα του καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Σουρκούνη στα εργαστήρια του ENESYS του Πολυτεχνείου του Μπόχουμ της Γερμανίας.

Τι είναι το GriStoS

Το GriStoS προσαρμόζει τη στοχαστική παραγωγή των ΑΠΕ στις πραγματικές απαιτήσεις της κατανάλωσης. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει την παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ και να την παρέχει στους καταναλωτές την ώρα που την χρειάζονται.

Σε ποιους απευθύνεται το GriStoS

Ο σχεδιασμός του απευθύνεται τόσο σε νοικοκυριά (σύστημα 10 kW), σε βιομηχανικούς καταναλωτές, όσο και σε εγκαταστάσεις μεγάλων καταναλώσεων, που απαιτούν ενεργειακή αυτονομία και διαρκή επάρκεια ενέργειας (σύστημα έως 10 MW).  Θα μπορούσε να εγκατασταθεί περαιτέρω σε απομακρυσμένους μετεωρολογικούς, σεισμολογικούς σταθμούς, καθώς και σε σταθμούς τηλεπικοινωνιών.

Πώς λειτουργεί σε σχέση με τα δίκτυα

Το σύστημα GriStoS μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια απορροφώντας ενεργό ισχύ από το δίκτυο όποτε αυτό απαιτείται (π.χ. κατά τα χρονικά διαστήματα με υψηλή παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ) και να παρέχει ισχύ στο δίκτυο όταν η παροχή ενέργειας είναι χαμηλότερη της κατανάλωσης. Ταυτόχρονα μπορεί να παρέχει ή να απορροφά άεργο ισχύ, έτσι ώστε να ρυθμίζεται η τάση στο κόμβο του δικτύου, όπου είναι συνδεδεμένο.

Κάθε δυναμική αλλαγή φορτίου μπορεί να εξισορροπηθεί το αργότερο σε 5 ms. Περαιτέρω το σύστημα είναι θέση να αναγνωρίσει διακυμάνσεις της τάσης σε χρόνο 0,1 ms και αν αυτές είναι εκτός των προδιαγραφών να διακόψει την σύνδεση του με το δίκτυο.

Το όφελος από το GriStoS

Σε λειτουργία παράλληλης σύνδεσης με το δίκτυο, το GriStoS αποθηκεύει ενέργεια κατά τα χρονικά διαστήματα όπου οι τιμές είναι χαμηλές εξαιτίας υπερπαραγωγής ή χαμηλής κατανάλωσης, δίνοντας τη δυνατότητα να καλυφθούν οι ίδιες ανάγκες ή μέρος αυτών κατά τα χρονικά διαστήματα όπου οι τιμές ενέργειας είναι υψηλές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όχι μόνο οικονομικά οφέλη για τον καταναλωτή, αλλά και για τον διαχειριστή του δικτύου, λόγω βελτίωσης του βαθμού χρήσης του δικτύου.

Λίγα λόγια για τη nous

H nous A.E. είναι η σύμπραξη του Ινστιτούτου ENESYS του Πολυτεχνείου του Μπόχουμ της Γερμανίας με την ελληνική εταιρεία AIRENERGY A.E., που σαν στόχο έχει την παραγωγή των συστημάτων αυτών στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Κωνσταντίνος Σουρκούνης

(Καθηγητής-Διευθυντής του ENESYS)

+49 (0) 234 32-23956

Μίλτος Ασλάνογλου

(Πρόεδρος AIRENERGY)

210-6534882

Πηγή: pierianews.gr