Σε ρυθμούς «ηλεκτροκίνησης» αρχίζουν να μπαίνουν οι δήμοι στον απόηχο της πρόσφατης οριστικοποίησης του «οδικού χάρτη» για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από το υπουργείο.

Όπως είναι γνωστό η χρηματοδότηση των σχεδίων θα γίνει με Πόρους του Πράσινου Ταμείου (ο σχετικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 7 εκατ. ευρώ) ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο φέρεται να επεξεργάζεται δράση για την επιδότηση ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου φόρτισης στα διοικητικά όρια των δήμων μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που μπορεί να χρηματοδοτηθεί και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Καθοριστικός ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του δικτύου της ηλεκτροκίνησης

Οι γοργοί ρυθμοί με τους οποίους αναπτύσσεται η ηλεκτροκίνηση αναδεικνύει την ανάγκη εγκατάστασης δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης στις πόλεις. Σύμφωνα με το σχετικό νόμο (4710/20 οι δήμοι της χώρας υποχρεώνονται να χωροθετήσουν τα απαιτούμενα σημεία φόρτισης/θέσεις στάθμευσης ηλεκτροκίνητων σε χώρους αρμοδιότητας τους, μέσω της κατάρτισης των ΣΦΗΟ. Σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), τα οποία οι μεγάλοι και μεσαίοι δήμοι υποχρεούνται να καταρτίσουν έως τις 31 Μαρτίου 2021 (και οι μικροί έως τις 31 Μαρτίου 2022).

Τι χώρους αφορά η ανάπτυξη των υποδομών

Σύμφωνα με το τις τεχνικές οδηγίες, προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός τουλάχιστον σημείου φόρτισης ανά 1.000 κατοίκους του δήμου. Συγκεκριμένα, η κατάρτιση των ΣΦΗΟ αφορά σε:

 • Yφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
 • Yφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης, (πολεοδομικά κέντρα των δήμων, περιοχές αυξημένης επίσκεψης, πυκνοδομημένες αστικές περιοχές)
 • Nέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο
 • Tερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών
 • Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων
 • Χώρους εξυπηρέτησης Η/Ο τροφοδοσίας
 • Υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, (1 θέση Η/Ο ανά 5 θέσεις στάθμευσης)
 • Xώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ

Πέραν των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στους Δήμους υποστηρίζεται και με επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία , όπως από την πρόσκληση ΑΤ12 του «Αντώνης Τρίτσης» που υπογράφτηκε και δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες και αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών αλλά και  από τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπει ο νόμος 4710/2020 από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις .

Πιο συγκεκριμένα , τα φορολογικά κίνητρα του 4710/2020 προβλέπουν :

 • Προσαύξηση δαπάνης αγοράς ή μίσθωσης ηλεκτρικού οχήματος κατά 50% , μείωση στο φορολογητέο εισόδημα. Για τα υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης εκπομπών έως 50grCO2/km  ο συντελεστής θα είναι 30% .
 • Για τις νησιωτικές περιοχές οι παραπάνω συντελεστές διαμορφώνονται σε 75% και 50% αντίστοιχα
 • Η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης προσαυξάνεται κατά 50% και μειώνει το φορολογητέο εισόδημα. Ειδικά για τα νησιά ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 70%
 • Αυξάνονται οι  συντελεστές απόσβεσης σε 50% για ηλεκτρικά οχήματα, σε 25% για υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης εκπομπών έως 50grCO2/km, σε 100% για τις υποδομές φόρτισης

Υπενθυμίζεται ότι  από τον Αύγουστο του 2021 τίθεται σε ισχύ η υποχρέωση της ποσόστωσης για την προμήθεια νέων οχημάτων από τον Δημόσιο Τομέα, άρα και τους Δήμους, και η οποία προβλέπει υποχρεωτικά ένα στα τέσσερα νέα οχήματα να είναι ηλεκτρικά.

 «Φορτίζω τον δήμο μου»: Το επόμενο βήμα για την ανάπτυξη της αγοράς

Τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα αρχίσουν να παίρνουν «σάρκα και οστά» με την εκκίνηση του προγράμματος «Φορτίζω το δήμο μου». Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και χρηστικού δικτύου δημόσιας υποδομής φόρτισης στα διοικητικά όρια των δήμων ενώ δεδομένου ότι το μοντέλο λειτουργίας του θα βασιστεί στις ΣΔΙΤ αναμένεται ότι θα δώσει άμεση ώθηση στους έμμεσα και άμεσα εμπλεκόμενους κλάδους. Μέσω της Σύμπραξης του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα θα δίνεται η δυνατότητα στην ιδιωτική πρωτοβουλία να αναπτύσσει και να συντηρεί δίκτυα επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στα διοικητικά όρια των Δήμων αναδεικνύοντας την επιχειρηματική διάσταση της ηλεκτροκίνησης αλλά και δημιουργώντας ταυτόχρονα θέσεις εργασίας για το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό. Με τον τρόπο αυτό οι Δήμοι θα υποστηριχθούν στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, ωφελούμενοι ταυτόχρονα από τα ανταποδοτικά οφέλη που θα επιτύχουν μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα προβλέπεται ενώ ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί η βιώσιμη κινητικότητα συνεισφέροντας σημαντικά  στην μείωση των ρύπων και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων.

«Στα σκαριά» και δεύτερη φάση για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Με γοργούς ρυθμούς κινείται και το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», η δράση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία επιδοτεί την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα έχει τεθεί σε λειτουργία εδώ και ένα μήνα και ήδη έχουν υποβληθεί 7.022 αιτήσεις και έχει απορροφηθεί το 13 % της δημόσιας δαπάνης (ήτοι 5,9 εκατ. ευρώ) ενώ ο τζίρος για την αγορά υπολογίζεται στα 38 εκατ. ευρώ.

kinoumaiilektrika

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 100 εκατ. ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι αρκεί για την επιδότηση αγοράς 15.000 αυτοκινήτων και 12.500 δικύκλων (σκούτερ και ποδήλατα). Ωστόσο ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, έχει ήδη αναφέρει ότι ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί το πρόγραμμα θα ενισχυθεί με επιπλέον πόρους. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της θετικής ανταπόκρισης της αγοράς,  η δράση, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα είναι ενεργή έως το τέλος του 2021 με προϋπολογισμό τουλάχιστον 55 εκατ. Ευρώ για αυτή τη χρονιά.

insider.gr

Πηγή: pierianews.gr