Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου PAPA (Promoting work-life balance to professional male parents or single parents and carers) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA210-ADU με συντονιστή το Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης (Institute of Prevention and Development) από την Ελλάδα, σε συνεργασία με το Einurd της Ισλανδίας. Πρόκειται για ένα καινοτόμο, επίκαιρο πρόγραμμα, το οποία θα αντιμετωπίσει την ανάγκη εξισορρόπησης επαγγελματικής – προσωπικής ζωής του εργαζόμενου πατέρα.

Στόχος του προγράμματος PAPA  είναι η αντιμετώπιση της σύγκρουσης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, η οποία συνδέεται με πλήθος δεικτών κακής υγείας και μειωμένης ευεξίας ( όπως υψηλότερα επίπεδα άγχους, συναισθηματική εξάντληση, μείωση ικανοποίησης από τη ζωή κ.α.) με έμφαση στους εργαζόμενους άνδρες γονείς ή/και μονογονείς και φροντιστές ανεξαρτήτου ηλικίας.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, η ομάδα υλοποίησης θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση μέσω πλήθους δράσεων: εκπαιδεύσεις, παροχή συμβουλευτικής, έρευνα πεδίου σχετικά με τις υπάρχουσες πρακτικές, εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία και στις δύο χώρες υλοποίησης (Ελλάδα και Ισλανδία), peer εκπαίδευση τουλάχιστον 10 μελών των συμμετεχόντων οργανισμών, παραγωγή υλικού, εργαλείων, μεθοδολογιών και προσεγγίσεων  και δράσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης ανοιχτών στο κοινό. Ο Οδηγός – Εργαλειοθήκη ισορροπίας επαγγελματικής – οικογενειακής ζωής για εργαζόμενους άνδρες, ο οποίος θα είναι και το τελικό προϊόν του έργου θα είναι διαθέσιμος στην ελληνική, αγγλική και ισλανδική γλώσσα.

Το έργο PAPA αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε εργαζόμενους άνδρες καθώς και σε πλήθος ενδιαφερόμενων μερών. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα περιλαμβάνεται στον Οδηγό – Εργαλειοθήκη θα είναι βιώσιμο και εύχρηστο και θα βρίσκεται διαθέσιμο για χρήση από φορείς, οργανισμούς, επιχειρήσεις, επαγγελματικούς συλλόγους κ.λ.π σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

H εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2023 ενώ αυτό το διάστημα διεξάγεται η έρευνα πεδίου και σύντομα θα ανακοινωθεί η πρώτη δράση ανοιχτή στο κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο PAPA, επικοινωνήστε με:

Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης

Βαρίκα 27, Λάρισα, Ελλάδα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλέφωνο: (+30) 6979225780

www.ipd.gr

Πηγή: pierianews.gr