Τετραπλάσιες παραβάσεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων σε σύγκριση με εκείνες στο πεδίο της υγείας και της ασφάλειας των μισθωτών δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για το 2021, τα οποία αποκαλύπτει το Capital.gr.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέτος, επί συνόλου 23.250 ελέγχων που διενήργησε ο ΣΕΠΕ σε σχέση με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, καταλογίστηκαν 3.917 πρόστιμα για αντίστοιχες παραβάσεις.

Μ΄ άλλα λόγια, το 16,8% των ελέγχων έδειξαν παραβάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό των εργασιακών παραβάσεων ως προς το σύνολο των ελέγχων είναι πολύ ελαφρώς χαμηλότερο σε σχέση με το περσινό (16,9%).

Κατά την ίδια περίοδο, η Επιθεώρηση Εργασίας έκανε 17.899 ελέγχους για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Οι έλεγχοι αυτοί οδήγησαν σε 716 πρόστιμα λόγω αντίστοιχων παραβάσεων. Αυτό σημαίνει μόλις το 4% των ελέγχων έδειξε παράβαση.

Ελάχιστα χαμηλότερο (3,9%) ήταν το ποσοστό υγειονομικών παραβάσεων σε σε σύγκριση με το σύνολο των σχετικών ελέγχων πέρσι.

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν πως το ποσοστό των εργασιακών παραβάσεων (επί του συνόλου των σχετικών ελέγχων, δηλαδή των ελέγχων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας) είναι 4πλάσιο σε σχέση με το ποσοστό των παραβάσεων στο πεδίο της υγείας και της ασφάλειας (16,9% έναντι 4%).

Όσον αφορά τα πρόστιμα, για εργασιακές παραβάσεις φέτος, έως τώρα, έχουν επιβληθεί πρόστιμα 12.068.355 ευρώ.

Δεδομένου, ότι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 3.917, το μέσο πρόστιμο, φέτος, ανέρχεται σε 3.081 ευρώ. Αντίθετα, το 2020, ο μέσος όρος των προστίμων είχε ανέλθει σε 3.269 ευρώ.

Έτσι το μέσο πρόστιμο για εργασιακές παραβάσεις το 2021 είναι κατά 188 ευρώ ή 5,7% χαμηλότερο σε σχέση με το 2020.

Σε σχέση με τα πρόστιμα για υγειονομικές παραβάσεις, με βάση τα έως τώρα στοιχεία για το 2021, έχουν επιβληθεί πρόστιμα 1.512.520 ευρώ.

Δεδομένου ότι οι παραβάσεις έχουν ανέλθει, μέχρι στιγμής, σε 716, το μέσο πρόστιμο ανήλθε σε 2.112 ευρώ, ενώ το μέσο πρόστιμο το 2020 ανήλθε σε 2.183 ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως το μέσο πρόστιμο για ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας το 2021 ήταν κατά 71 ευρώ ή 3,2% χαμηλότερο.

Πηγή: pierianews.gr